Veilig aankopen of verkopen met professionele begeleiding van een recreatiemakelaar? Bel 085-303 92 99 Meer weten over het aankopen of verkopen van een recreatie woning? Bel 085-303 92 99 Uw recreatie is onze specialisatie Bel 085-303 92 99 Veilig en zo scherp als mogelijk je recreatie woning willen aankopen of verkopen? Bel 085-303 92 99 Recreatie woning aankopen of verkopen - uw recreatie is onze specialisatie. Meer weten over aankoop of verkoop recreatie woning? Bel 085-303 92 99 Recreatie woning aankopen of verkopen - uw recreatie is onze specialisatie. Meer weten over aankoop of verkoop recreatie woning? Bel 085-303 92 99

Naar de notaris voor de aanschaf van een recreatiewoning

Als het eigendom van een kavel of een recreatiewoning wordt overgedragen, dan gebeurt dit middels een zogenaamde akte van levering bij de notaris. Het notariële traject dat hieraan vooraf gaat verloopt als volgt:

1. De stukken gaan naar de notaris

Als de verkoper en de koper allebei de koopovereenkomst hebben getekend, stuurt de makelaar deze naar de notaris. Deze zal beide partijen vervolgens laten weten dat de koopovereenkomst in behandeling wordt genomen. De koper krijgt het verzoek om - indien van toepassing - binnen de afgesproken termijn de waarborgsom op de zogenaamde 'derdenrekening' van de notaris te storten.

2. De notaris maakt de concept-akte op

Zodra de notaris het dossier compleet heeft, met daarin onder meer de nota-afrekening van de hypotheek (verkoper), kopie-facturen van te verrekenen parklasten, gemeentelijke belastingen, etc., dan zal deze een voorstel doen voor juridische levering van de verkoper aan de koper. Dit noemen we ook wel 'het transport'. Ook zal de notaris een concept-akte en nota verzenden.  

3. Inspectie

Vlak voor de overdracht heeft de koper het recht (en maak hier zéker gebruik van!) om het aangekochte te inspecteren. Zo kunt u controleren of het ook daadwerkelijk in de staat is waarin u het hebt aangekocht. Inclusief de eventuele gewenste bouwkundige aanpassingen of verbeteringen.

4. Betaling

Een dag voor de afgesproken overdrachtsdatum maakt de koper het nog verschuldigde bedrag over naar de derdenrekening van de notaris. Als er sprake is van een hypotheek, dan moet dat vooraf bij de notaris gemeld worden, zodat deze ook de hypotheekakte in orde kan maken.

5. Voorlezing en ondertekening akte

Op het afgesproken moment van overdracht zal de notaris beide partijen vragen of er nog opmerkingen zijn of onduidelijkheden in het concept staan. Daarna wordt gevraagd of een volledige voorlezing gewenst is, of dat een beperkte voorlezing met controle van personalia en bespreking van de hoofdlijnen voldoende is.

Als dit geregeld is, de nota voldaan is en er geen ontbindende voorwaarden meer zijn, dan vraagt de notaris verkoper en koper om het plaatsen van de handtekeningen. De notaris zal zelf de datum noteren en als laatste tekenen. De akte wordt vervolgens door de notaris naar het Kadaster gestuurd.

Pas nadat de notaris de volgende werkdag het bericht van ontvangst heeft gekregen én er bevestiging van het Kadaster is dat er geen bijzonderheden zijn aangetroffen, zal de koopsom worden overgemaakt naar de verkoper.

100% veilig & vertrouwd

Snelmenu

Contact

Ⓒ 2018 Recreatieaankoopmakelaar
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Deze website maakt gebruik van cookies. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.
OK